DELA

Åland har bra gatusäkerhet

För att få en bild av hur brottsligheten på en ort påverkar människors känsla av säkerhet och trygghet räknar polisen i Finland med jämna mellanrum ut ett gatusäkerhetsindex. Vissa olika brott som har begåtts, som till exempel misshandel och rattfylleri, har olika indexvärden som slås samman och vägs mot ortens invånarantal.

Mariehamns gatusäkerhetsindex är 66,50 vilket är klart bättre än landets lägsta, det vill säga Helsingfors, som är 58,03. Åbo och Tammerfors har båda cirka 70.

Hela Ålands gatusäkerhetsindex är 103,85 vilket är bra i jämförelse med riket.

Under första halvan av 2015 har egendomsbrott som snatteri, stöld och skadegörelse ökat något medan trafikbrotten blivit färre. (tt-s)