DELA

Åland får ta del av stödpaket i riket

Restaurangstödet, som riksregeringen beslutade om i går, ska också omfatta Åland.

Det är ett av fem stöd som riksregeringen presenterat för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av beredskapsåtgärderna, de övriga är stöd för viss primärproduktion, stöd för bisyssla i kombination med primärproduktion, stöd för förädling i kombination med primärproduktion, stöd för visst fiske.

– Enligt den information vi har fått kommer Åland att omfattas av det, sade lantrådet Veronica Thörnroos på måndagens pressinformation. (ck)