DELA

Åland får statligt bredbandsstöd

Den finska regeringen har beslutat om hur det statliga bredbandsstödet ska fördela sig mellan landskapen. Totalt delas 63 miljoner ut till landskapen medan tre miljoner euro är reserverat för Kommunikationsverkets förvaltnings- och allmänna kostnader.
Ålands del av kakan blir 126.000 euro.
– Under en period av fem år anvisas offentligt stöd till bredbandsprojekt för totalt 91 miljoner euro. Av summan är 66 miljoner statligt stöd och 25 miljoner kommer från EU:s medel för utveckling av landsbygden. Jord- och skogsbruksministeriet ger ett förslag till hur EU:s medel ska fördelas, meddelar kommunikationsministeriet i ett pressutskick. (mt)