DELA

Åland den sista sovjetstaten

Rollfördelningen mellan offentlig sektor och det privata näringslivet borde sättas under lupp, tyckte Danne Sundman (ob)
– Vi borde sluta upp med att envisas att vara den sista sovjetstaten och upphandla mer av privata för att konkurrensutsätta tjänsteproduktionen.
Han ifrågasatte också effektiviteten i den offentliga sektorn.
– Hur är det egentligen med ÅHS? Den heliga kon som ingen vågar eller kan ifrågasätta. Hur är det inom skärgårdstrafiken, en annan dito ko vars kostnader rusar ohejdat. (uw)