DELA

Åland 24 och P24 har nu fusionerats

Tv-bolaget Åland 24 Ab och teknikleverantören P 24 har fusionerats. Fusionen samlar alla resurser i ett enda bolag vilket ska göra verksamheten både mer ändamålsenlig och effektiv.
Det nya enhetliga bolaget heter Åland 24 Ab. Bolaget handhar teknik, distributionsavtal, redaktionell verksamhet och reklamförsäljning samt försäljning av konceptet för kostnadseffektiv lokal-tv .
– Åland24 Ab har i princip verkat som ett fusionerat bolag sedan årsskiftet och nu är även det formella på plats, säger vd Stefan Norrgrann. (mt)