DELA

Akutsjukvård får stöd i lag

ÅHS har i olika sammanhang anklagats för att bryta mot lag då man inte upphandlat den prehospitala akutsjukvården, det vill säga i praktiken den ambulansverksamhet som stadens räddningsverk bedriver.

Anklagelserna har senare visat sig vara obefogade då domstolar i riket prövat liknande ärenden och kommit fram till att akutsjukvård hör till de områden som inte behöver upphandlas.

Nu vill landskapsregeringen säkra det fortsatta samarbetet med räddningsverket också i lag. I ett förslag, som klubbades i går, föreslås en komplettering om samarbetsavtal enligt nuvarande organisationsmodell.

Förslaget går nu vidare till lagtinget. (tt-s)