DELA

Åklagare i nätverk mot sexhandel

Ledande landskapsåklagare Roger Eriksson tar plats i det myndighetsnätverk som sedan 2013 arbetar mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål.
Med det har nätverket, som leds av landskapets chef för jämställdhetsfrågor Vivan Nikula, nu sju medlemmar.
Syftet med nätverket är bland annat att effektivera arbetet mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål.
– Samverkan, kunskap och medvetenhet om olika aspekter av människohandel för sexuella ändamål är grundförutsättningar för att identifiera offer och förövare samt för att utveckla ett professionellt och empatiskt bemötande av offer för människohandel, skriver landskapet i beslutsprotokollet.
De andra i nätverket är Annika Humell, som representerar fältarna, Olof Lindqvist, polisen, Stig Orre, den sociala sektorn, Annette Rask, sjuk- och hälsovården och Jyrki Sydänoja, sjöbevakningen. (tt-s)