DELA

Air Leap ersätts för trafikuppehåll

Landskapsregeringen justerar sin ersättning till flygbolaget Air Leap under den tid som flygplatsen renoveras. Det beslutade infrastrukturminister Christian Wikström (Ob) på enskild föredragning på tisdagen. I stället för full ersättning om 1 784 euro för en avgång utbetalas enbart de fasta kostnaderna om 884 euro för en avgång. För den uteblivna trafiken utbetalas en total ersättning om 35 360 euro.