DELA

ÅHS styrelse vill hitta plats för ombuden

ÅHS’ styrelse tog under fredagens möte del av den skrivelse som de fackliga förtroendmännen lämnat in. Skrivelsen lämnades in med anledning av förtroendmännen tidigare lämnat in en ansökan om att delta på styrelsemötena men att den avslogs.
I skrivelsen står det bland annat ”vi konstaterar att personalen genom sina fackliga förtroendmän har ett mycket begränsat inflytande”. Förtroendmännen föreslår också att de ska bli inbjudna till ett möte för att ”diskutera formerna för ett förbättrat personalinflytande.”
Under mötet i fredags beslöts att ledningsgruppen ska ta till sig skrivelsen för att starta en dialog.
– Styrelsen tycker inte att personalen ska vara med på styrelsemötena. Vi är tillräckligt många där ändå, säger ordförande Mia Hanström (S).
Däremot vill är styrelsen öppen för en diskussion.
– Vi ser absolut de fackliga förtroendmännen som en resurs, men vi vet inte ännu var de bäst kommer till användning. (ke)