DELA

ÅHS saknar övervikt i hälsoprogram

”Programmet innehåller rätt omfattande och uttömmande bakgrundsinformation och jämförelser med övriga skandinaviska länder. Dock saknas djupare information angående överviktsproblematiken och därmed korrelerande sjukdomar.”
Så skriver ÅHS styrelse i sitt utlåtande om landskapets förslag på hälsopolitiskt program för Åland 2010-2020. Man efterlyser även mer konkreta delmål och att prioriterade områden borde lyftas fram, som till exempel extra satsningar på depressioner bland högstadieflickor.
Ledningen vid ÅHS instämmer dock helt i uppfattningen att förebyggande arbete bör betonas och ”att också landskapsregeringen bör driva på och stöda denna verksamhet”. (ab)