DELA

ÅHS-ledigt fastslaget

ÅHS-styrelsen har godkänt förslaget till tjänstledigheter för personalen. Reglerna har gjorts enkla och tydliga och ger inte personalen en subjektiv rätt att vara tjänstlediga. Varje ansökan avgörs skilt för sig.
Styrelsen har också beslutat att fortsätta samarbetet med företaget Nordan ab för att nå ett avtal om försäljning av förlossningar åt främst ryska mödrar. (ao)