DELA

ÅHS-chefslön blir fråga för HFD

Landskapsregeringen har vänt sig till Högsta förvaltningsdomstolen med en begäran om att upphäva beslutet som den 3 november 2006 togs om att höja ÅHS förvaltningschef Björn-Olof Ehrnströms lön. Samtidigt har landskapsregeringen anhållit om att HFD skall avbryta verkställigheten av nämnda beslut.
Landskapsregeringen anser att de har rätt att anhålla om återbrytande eftersom styrelsen för ÅHS beslut påverkar landskapsregeringens rätt och skyldighet att fatta beslut i den här typen av ärenden.
ÅHS styrelse beslöt i november 2006 att höja förvaltningschefens lön under en pågående avtalsperiod. Detta var inte tillåtet eftersom det var landskapsregeringens uppgift att ta beslut i sådana här frågor. Eftersom beslutet har vunnit laga kraft är den enda som kan upphäva det HFD. Nu har begäran alltså skickats till HFD men det kan fortfarande ta länge innan man når något beslut.
– Vi räknar med att det kan ta upp mot ett år innan de tar upp ärendet, säger Terese Åsgård, landskapets avtalschef. (ml)