DELA

ÅHS behöver tilläggspengar

ÅHS kan komma att överskrida sin kostnadsbudget för 2008 med cirka 700.000 euro och intäktssidan med cirka 250.000, men ÅHS styrelse meddelar nu landskapet att man eventuellt behöver tilläggsmedel.
Styrelse har godkänt det förslag till avgiftsstadga för 2009 som arbetsgruppen lagt fram.
Gun-Mari Lindholm föreslog två ändringar, som båda röstades ner. Dels ville hon inte höja kostnadstaket för 19- till 65-åringar från 300 till 350 euro, utan hålla det kvar på den nuvarande nivån.
Höjningen för pensionärer och sjukpensionärer från 125 till 180 euro ville Lindholm begränsa till 150 euro.
Styrelsen tillsätter en arbetsgrupp för att se på Medimars initiativ om att ÅHS skall köpa magnetröntgentjänster och företagshälsovård av företaget.
Om arbetsgruppen kommer fram till att förslaget är intressant kan det bli en offertrunda.
– Vi kan inte vända oss bara till Medimar, säger styrelseordförande Torbjörn Björkman. (pd)