DELA

Agenda 21 får vänta på bidragsbesked

MARIEHAMN. Agenda 21-kontoret får vänta på besked om bidrag från staden nästa år. Kontoret bad om ett förhandsbesked för 2010, och vill då ha samma finansieringsmodell som tidigare. För stadens del skulle det motsvara drygt 18.000 euro, vilket motsvarar 1,61 euro per invånare.
Stadsstyrelsen skjuter fram beslutet till budgetbehandlingen.
Samma besked fick stadens fastighetsbolag Marstad, som anhållit om tillförsel av 400.000 i eget kapital för projektet Lotsgatan/Segelmakargatan. Stadsfullmäktige har tidigare reserverat den summan för ramåret 2010.