DELA

Aftonsol vill ha lägre hastighet vid ridskolan

HAMMARLAND. Aftonsol på Tellholm Ab, som bedriver ridskoleverksamhet i Hammarland, vill ha sänkt hastighet från Aftonsol ner till slutet av Tellholmsvägen. I en skrivelse till byggnadstekniska nämnden önskar man att hastigheten sänks till 50 kilometer i timmen. Aftonsol önskar också att varningsskyltar som informerar bilförarna om hästar på väg sätts upp.
Byggnadstekniska nämnden gav på sitt senaste möte tillstånd för Aftonsol att sätta upp varningsskyltar på vägen. Däremot behövs mer utredningar innan en hastighetssänkning kan göras. Nämden tycker att en trafikräknare bör sättas upp så att man kan få information om trafiken på den aktuella platsen.
Trafikräknaren och omkostnaderna kring den vill man att Aftonsol bekostar, så kommunteknikern fick i uppdrag att kontakta Aftonsol för att höra hur de vill gå vidare med ärendet. (ml)