DELA

ÅF vill utöka stöd för ensamma föräldrar

Regeringens förslag på tio euro per barn och månad i ensamförsörjartillägg behöver utökas med ytterligare fyrtio euro.

Det skriver Axel Jonsson och Brage Eklund (ÅF) i en ny budgetmotion till lagtinget.

Eklund och Jonsson föreslår att anslaget ska höjas med totalt 240 000 euro. Motionen inlämnades under måndagen i anslutning till regeringens tilläggsbudget.

De skriver att det är en anständighetsfråga att ge alla barn en god start i livet och en värdighets- och jämställdhetsfråga att värdesätta ekonomiskt utsatta kvinnors slit för att fostra nya generationer.

– Vi vuxna måste arbeta gemensamt för att varenda åländsk unge ska lyftas ur fattigdom, står det bland annat i motionen. (ck)