DELA

ÅF vill ha vänskapsgrupp med Sverige

Anders Eriksson (ÅF) vill att Ålands lagting utreder möjligheterna för att skapa en vänskapsgrupp med Sveriges riksdag, vilket han föreslår i en åtgärdsmotion – och som flera partier ställer sig bakom.

Vänskapsgrupper är föreningar och nätverk som drivs av ledamöter och fokuserar ofta på kontakter med andra länder. Det anser man är viktigt ur demokratisynpunkt och, enligt motionen, vore det naturligt med beaktande av Ålands och Sveriges gemensamma historia och språk.

Åtgärdsmotionen som lämnats in till lagtinget är undertecknad av, förutom Anders Eriksson, även av Pernilla Söderlund (Lib), Gyrid Högman (C), Jessy Eckerman (S) och Jonas Eriksson (C). (eh)