DELA

Åf förutspår fyra förlorade år

Självständighet är slutmålet – men tills vidare vill Ålands Framtid vara med och utveckla självstyrelsen som den är.
Det sade nyinvalde Harry Jansson, som ändå kallade den nya mandatperioden ”fyra förlorade år”. En regering med centern och liberalerna har inte tillräckligt med drivkraft i självstyrelsefrågor, anser han.
Att det fortfarande krävs finländskt medborgarskap för åländsk hembygdsrätt är en ”skandal”, sade Jansson. Antingen bör landskapsregeringen bevilja icke-finländska medborgare hembygdsrätt, eller så kan det åländska konstitutionsarbete som initierades av nyvalde talmannen Gunnar Jansson (lib) kompletteras med en skrivelse om lika behandling.
Ett förbud mot diskriminering skulle passa in i konstitutionsarbetet, tyckte Olof Erland (lib).
– Vi måste få Finland att inse att självstyrelselagen måste ändras, sade Roger Jansson (fs).
Att i dagsläget bevilja hembygdsrätt utan finländskt medborgarskap vore enligt Roger Jansson ”öppna lagbrott”.
– Vi har inte den kulturen.
Men Åland har EU-rätten i ryggen och bör kunna få ärendet prövat i EU-domstol, kontrade Harry Jansson.
– Varför skall vi alltid vara dom snälla? (pd)