DELA

ÅD får ny ledamot från Åland

Jan-Erik Lindfors lämnar Ålandsdelegationen.
Han har suttit i delegationen sedan 1987 och har nu bett om befrielse av hälsoskäl. Han blir 77 år i år.
Ålandsdelegationen är ett samrådsorgan, som kan ge utlåtanden till statsrådet och till landskapsregeringen. Det är också ÅD som fattar beslut om klumpsumman och skattegottgörelsen.
Ordförande, hittills alltid Ålands landshövding, utses av presidenten. Lagtinget utser två medlemmar och regeringen två. Det är nu lagtinget som skall utse en ny medlem efter Lindfors. Man skall dessutom utse två personliga suppleanter. Suppleanter för Lindfors är Christer Jansson och Carina Strand.
Den andra åländska ledamoten är Nils Lampi med suppleanterna Göran Lindholm och Kerstin Alm.


Namn
Nu har de obundna lanserat Lindholm som ny ordinarie ledamot. Socialdemokraterna för fram Lotta Wickström-Johansson, tidigare liberal lagtingsledamot. Liberalerna stöder inte Wickström-Johansson.
Ett tänkbart namn för dem är Kristina Fagerlund. Ytterligare nämns i förhandsspekulationerna Ålands radios vd Pia Rothberg-Olofsson och advokaten Lena Laitinen.
Landshövding Peter Lindbäck låter förstå att han gärna skulle se en kvinna på ordinarie plats i ÅD, men han vill inte lägga sig i lagtingets val.
Hur ser du på de fyra namnen här ovan?
– De är alla mer än väl kvalificerade för uppdraget, säger Lindbäck.
Utnämningen till ÅD löper tillsvidare. Det finns inga ålders- eller andra gränser för uppdraget. Sekreterare i Ålandsdelegationen är förvaltningschefen vid länsstyrelsen på Åland. (ht)