DELA

ÅCA-styrelse växte med en

Ålands centralandelslag höll nyligen stämma med styrelseval på agendan. Samtliga med tur att avgå omvaldes vilket betyder att styrelsen nästa år fortsättningsvis består av Trygve Sundblom, Mikael Pellas, Sven-Harry Boman, Tina Bäckman-Hägglund, Jan-Håkan Eriksson och Li Söderlund. Dessutom utökade man styrelsen med en person och då invaldes Anders Å Karlsson.
Vid styrelsens första möte i sitt nya kalenderår väljs ordförande, något som Sundblom fungerat som detta år.
Till stämman hade man dessutom bjudit in mentaltränaren Christoph Treier som pratade om inställning och attityder.
– Folk har ett hatkärleksförhållande till mjölkproducenter. Vissa känner sig med fog utpekade och vi fick lära oss om hur man ska se på sig själv och omvärlden, säger Trygve Sundblom.
Stämmodeltagarna informerades också om biogasanläggningen som byggs som bäst vid anläggningen i Jomala.
– Enligt planerna ska man starta upp processen i januari, något som tar ett tag eftersom det handlar om en biologisk anläggning. Men vi hoppas på invigning i maj någon gång. Andra halvan av 2010 räknar vi med att minska inköpet av brännolja ordentligt. (mt)