DELA

ÅCA får stöd för ostanläggning

Ålands centralandelslag i Jomala har beviljats ett bidrag för att bygga en ostmogningsanläggning i anslutning till mejeriet. Bidraget uppgår till 30 procent av projektets totala kostnad, dock högst 391 050 euro.
Bidraget beviljades inom ramen för Ålands operativa program för Europeiska regionala utvecklingsfonden 2007-2013. ERUF-bidraget består av ett stöd från landskapsregeringen om 195 525 euro och ett EU-bidrag om 195 525 euro.
ÅCA beräknar att ostmogningsanläggningen kommer att kosta 1 303 500 euro sammanlagt. (ml)