DELA

Åbo tog över utredning om S-2

Gränsbevakningens brottsutredningsenhet i Åbo har tagit över utredningen om dykaren Björn Rosenlöfs agerande vid det sovjetiska ubåtsvraket S-2.
Rosenlöf misstänks för framkallande av fara i och med att han som dykledare utsatte de andra dykarna för risk för odetonerade sprängämnen. Dessutom misstänks han för tredska mot gränsbevakare och tillståndsförseelse.
Förundersökningen leds av premiärlöjtnant Matti Hägerström.
Rosenlöf själv har bett riksdagens justitieombudsman granska myndigheternas agerande kring lagets senaste dykning då man fäste en minnesplakett på vraket. Först då dykningen var utförd fick laget information om att ett beviljat tillstånd hade dragits in. (tt-s)