DELA

ÅBF efterlyser räddningsplan

Det geografiska läget borde styra var på Åland man skall placera lätt eller tung släckningsutrustning, anser Ålands brand- och räddningsförbund (ÅBF) som vill att landskapsregeringen inte skall utgå från kommungränserna då man i framtiden fattar beslut om enheternas placering.
ÅBF, som har skrivit ett utlåtande över landskapets förslag till fordonsplan, betonar också vikten av att alla brandkårer har tillgång till en enhet som kan utföra en första insats vid brand eller olycka.
I det stora hela är förbundet nöjd med förslaget som man anser att säkrar en god standard på fordonsparken och gör planeringen av anskaffningar mera överskådlig och förutsebar. Men man anser att landskapsregeringen snarast borde få till stånd en heltäckande räddningsplan.
– Denna planering förutsätts i räddningslagen och skulle vara till god grund även vid uppgörande av kommande fordonsplaner, skriver ÅBF. (tt-s)