DELA

ÅBF anhåller om bidrag

Ålands bildningsförbund vänder sig till Mariehamns stad med en anhållan om 3.000 euro i bidrag för föreningens 25-årsfirande den 26-27 oktober i år. Firandet skall bland annat ske i form av en föreningsfestival och kostnaderna för firandet beräknas uppgå till 8.000 euro.
Föreningen har redan beviljats 750 euro av Svenska kulturfonden och 1.000 euro av Nygrens stiftelse. De har även anhållit om 2.500 euro från landskapsregeringen.
Mariehamns stad tar upp ÅBF:s anhållan på sitt möte på torsdag. Stadsdirektör Bjarne Pettersson föreslår att staden skall bevilja ÅBF 1.000 euro i bidrag. (ml)