DELA

Aaltonen (S) frågar om Stornäset

Har regeringen äntligen övergivit planerna på att exploatera Stornäset och finns det i så fall andra alternativ för att utveckla golf-destinationen Åland? Den frågan ställer lagtingsledamot Carina Aaltonen (S) till landskapsregeringen.
– I budgeten för 2010 säger landskapsregeringen att man har beredskap att arrendera ut mark för en högkvalitativ golfbana på Stornäset i Kastelholm. Opinionen mot att offra detta värdefulla natur- och kulturområde har varit stark. Eftersom frågan verkar ha gått i stå finns det skäl att undra om regeringen har lyssnat till denna opinion, skriver Aaltonen. (ns)