DELA

ÅAB-styrelse kan krympa

Inför Ålandsbankens årsstämma den 5 april föreslår styrelsen att antalet medlemmar minskas från åtta till sju.

På förslag är återval av styrelsemedlemmarna Åsa Ceder, Anders Å Karlsson, ordförande Nils Lampi, Göran Persson, vice ordförande Christoffer Taxell, Ulrika Valassi och Anders Wiklöf.

Styrelsemedlemmen Dan-Erik Woivalin har undanbett sig återval.

Styrelsen föreslår ett oförändrat årsarvode på 30 000 euro för styrelseordföranden, 28 000 för vice ordföranden och 26 000 för övriga styrelsemedlemmar.

Dividenden för fjolåret föreslås bli 0,65 euro per aktie. (pd)