DELA

ÅAB slutför Sverige-affär

Ålandsbanken har nu skrivit avtal om försäljning av alla aktier i det svenska dotterbolaget som tömts på verksamhet. Den nya ägaren tar över i slutet av oktober.
Det var i juli som ÅAB meddelade att affären, som är en del av koncernens omstruktureringsplanen, var på gång. Redan då uppgav man att affären innebär en realisationsvinst på cirka 6 miljoner euro. Försäljningen inverkar positivt också på bankens kärnprimärkapital som förstärks med cirka 14 miljoner euro eftersom affären innebär en koncernmässig omfördelning av kapitalbasen.
Effekterna av försäljningen redovisas i bokslutet för årets fjärde kvartal. Ålandsbankens svenska verksamhet bedrivs fortsättningsvis i filialform. (ao)