DELA

ÅAB donerar till miljöprojekt

Ålandsbanken har i sitt så kallade miljökonto under 2009 fått ihop 94.500 euro. Den summan är tillgänglig att söka för projekt som kan förbättra miljön och skydda naturen.
– Banken efterlyser konkreta, väl underbyggda och planerade projekt som när de förverkligas ger långsiktig påverkan för en hållbar utveckling, säger man i ett pressutskick.
Banken har i tolv år delat ut sammanlagt 732.000 euro stöd till miljöfrämjande åtgärder.
– Summan kommer från miljökontot, där banken har förbundit sig att årligen donera den summa som motsvarar 0,2 procent av alla de depositioner som finns på miljökonton till ändamål som befrämjar miljön.
Summan för 2009 är den största någonsin. (mt)