DELA

ÅAB antog FN-principer om investeringar

Ålandsbanken har undertecknat Förenta Nationernas principer för ansvarsfulla investeringar UNPRI (United Nations Principles for Responsible Investment).
Undertecknarna av UNPRI förbinder sig att vid placeringsbeslut beakta hanteringen av miljöaspekter, samhällsfrågor och god förvaltningssed i de bolag vars värdepapper man placerar i.
UNPRI är framtaget av FN under åren 2005-2006 efter ett initiativ av FN:s tidigare generalsekreterare Kofi Annan. I dag har mer än 700 aktörer undertecknat avtalet, av dessa är 15 från Finland och 24 från Sverige.
%u2212 UNPRI är ett verktyg som ger oss en möjlighet att vara med och påverka utvecklingen inom branschen i en positiv riktning, säger Tom Pettersson, verkställande direktör vid Ålandsbanken fondbolag ab. (tl)