DELA

91-åring dömd men straffas ej

En ålänning som i dag är 91 år gammal har dömts för naturvårdsförseelse i tingsrätten. På grund av sin ålder lämnas han dock obestraffad.
Mannen åtalades också för miljöförstöring eller brott mot mot tillståndsplikt men tingsrätten förkastade åtalet.
År 2000 lät han transportera fyllnadsmassor från byggplatser till en strandtomt i Jomala Kungsö utan att ha miljötillstånd. Följande år sökte han tillstånd men Ålands miljöprövningsnämnden avslog anhållan och ålade honom att snygga till området.
Åtgärderna vidtogs inte inom utsatt tid. 2005 lät mannen transportera ytterligare fyllnadsmassor – den här gången i betydligt större mängd – till strandtomten utan tillstånd. Landskapsregeringen krävde att området skulle återställas. Vid den sista inspektionen 2008 konstaterades att läget var oförändrat. (ao)