DELA

90 anmälda till domstolsseminarium

Förvaltningsdomstolens jubileumsseminarium som ordnas på Åland den 2 oktober har väckt stort intresse med över 90 anmälda deltagare.
Kristina Fagerlund vid Ålands förvaltningsdomstol tror att diskussionen på seminariet blir intressant tack vare att såväl ledare inom domstolsväsendet i Finland och Sverige som lokala beslutsfattare och andra intressenter anmält sig.
– Med tanke på Åland är förmodligen den viktigaste frågeställningen hur förvaltningsrättsskipningen kan tänkas se ut i landskapet efter självstyrelsereformen. Berörs Ålands förvaltningsdomstol av nästa skede i reformen av domstolsnätet, vilken hittills inneburit att nio förvaltningsdomstolar i våras blivit sju? Eller kräver autonomin snarare koncentrationen av kunskap i landskapslag och självstyrelsejuridik till en stark lokal förvaltningsdomstol, skriver Fagerlund. (ml)