DELA

Landskapspengar till segelfartyget Pommern

81 125 euro. Så mycket betalar landskapsregeringen i stöd till Mariehams stad för renoveringskostnader för museifartyget Pommern 2022.