DELA

80 000 till högskolan för vårdkurser

Landskapsregeringen ger Högskolan på Åland ett extra understöd på 80 000 euro för de insatser som gjordes i samband med coronautbrottet i våras.

Bland annat beställdes ett antal sjukvårdskurser och pengarna ska också täcka kostnader som uppkommer under höstterminen i år inom ramen för de öppna högskolestudierna som erbjuds arbetslösa eller permitterade. (ck)