DELA

80 procents dagvård föreslås för Saltvik

SALTVIK. Saltviks skol- och bildningsnämnd föreslår för kommunstyrelsen att 80 procents dagvård införs på ett provår fram till augusti nästa år.

80 procents dagvård innebär högst 32 timmar per vecka och att avgiften är 80 procent av avgiften för heltidsplats. Nämnden erfar att nyttjandegraden i de kommuner som redan erbjuder det varierar.

– Den gemensamma faktorn är dock att de familjer som nyttjar möjligheten är väldigt nöjda samtidigt som det fungerar väldigt bra för personalen inom barnomsorgen.

Prästkragens dagis har sommarstängt från 22 juni. Skogsgläntan daghem är öppet för alla barn i Saltvik till och med 17 juli. Båda dagis är stängda mellan 20 juli och 2 augusti och öppnar igen den 3 augusti. (pd)