DELA
Foto: Jonas Edsvik

7,7 procents inflation i september

De åländska konsumentpriserna steg med 7,7 procent i september 2023 jämfört med september 2022, i augusti var ökningstakten 8,1 procent. Högre priser inom huvudgruppen bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen inverkade mest på den totala uppgången.