DELA

7,3 procent var arbetslösa vid något tillfälle 2019

I slutet av förra året var 586 personer arbetslösa eller permitterade, av dem var 247 kvinnor och 339 män. Totalt var 1 255 personer arbetslösa eller permitterade under något tillfälle under året. Det är en minskning i jämförelse med 2018, när det var 1 352 personer. Det framkommer i en rapport från Åsub.

Ser man till hela befolkningen i åldersspannet 18–64 år var 7,3 procent arbetslösa eller permitterade vid något tillfälle 2019.

95 personer var arbetslösa under hela 2019. Det här är en ökning med tre personer i jämförelse med 2018. De personer som var arbetslösa hela året var äldre än de som var arbetslösa en kortare tid. Genomsnittsåldern för de som varit arbetslösa hela året är 50,2 år.

Längden på arbetslösheten har ökat. Medianen på arbetslösheten i december 2019 var 110 dagar, vilket är längre än ett år tidigare. Medeltalet för arbetslöshetens längd är 250 dagar, men på grund av något fall av mycket lång arbetslöshet är medeltalet något missvisande. (eh)