DELA

70 maxhastighet vid Marsund

Landskapsregeringen har beslutat att införa permanent hastighetsbegränsning om 70 kilometer i timmen på ytterligare en del av Hammarlandsvägen, landsväg 1.

Befintligt område med 70-gräns vid Marsunds bro, riktning mot Eckerö, förlängs med 500 meter. Ändringen träder i kraft den 31 augusti. (ab)