DELA

691 000 euro för brokonsult

691 000 euro kostar konsultuppdrag omfattande system- och detaljprojektering av bro och hamnkonstruktioner för bron över Brändöström och den nya hamnen i Hastersboda inom projekt östra Föglö, etapp 1 och 2. Uppdraget omfattar upprättande av systemhandling, förfrågningsunderlag, entreprenadhandlingar, nödvändig tekniskprojektering och rådgivning under upphandlings- och entreprenadskedet samt upprättande av relationshandlingar. (hh)