DELA

677 000 röstade om sommar- eller vintertid

Enkäten om att ställa om klockan engagerade över en halv miljon finländare. Nästan 100 000 svar kom in under fredagen.

I en webbenkät fick finländare ta ställning till vilken tidzon Finland ska gå enligt. Drygt 677 000 personer svarade på webbenkäten. Svarstiden gick ut vid midnatt, natten mellan fredag och lördag.

Enkäten ska hjälpa riksdagen att fatta ett beslut i frågan. Det är Kommunikationsministeriet som utreder vilken tidszon finländarna föredrar.

Europeiska kommissionen har föreslagit att EU från och med 2019 ska avskaffa den tidsomställning som görs två gånger per år. Riksdagen bestämmer slutligen vilken tid som införs permanent om EU beslutar att slopa omställningen av klockorna. (SPT)