DELA

60 000 i stöd för KST-planering

Landskapsregeringen beviljar Ålands omsorgsförbund maximalt 60 000 för projektet att planera inför kommunernas socialtjänst.

Samtliga kommuner ska ingå i de insatser som görs i projektet och en skriftlig statusrapport ska ges var fjärde vecka.

Medlen betalas ut när landskapsregeringen har fått omsorgsförbundets beslut om vilka insatser som ansökan avser. Kostnaderna som utgör grunden för landskapsregeringens beviljande av medel ska framgå av beslutet.

Det samordnade förslaget till hur socialvården ska organiseras ska vara landskapsregeringen tillhanda senast i mars 2019. (pd)