DELA

60 procent färre övernattningar

Hotellövernattningarna på Åland uppgick i augusti till knappt 15 000, vilket är en nedgång med 57,9 procent jämfört med samma månad 2019.

Det visar ny statistik från ÅSUB. Det är främst antalet övernattningar av personer från Sverige som rasat, från nästan 16 000 i augusti i fjol till under 500 stycken. Övernattningarna av finländska gäster minskade också, från nästan 15 000 till drygt 13 000, medan övriga länder (inklusive Åland) stod för över 900 övernattningar. (bn)