DELA

5,4 miljoner för ny skärgårdslinje

Bolaget Nordic Jetline Finland gav det lägsta anbudet på trafik på den nya färjlinjen Brändö-Kumlinge.

Budet på 5,4 miljoner gäller fyra års trafik. Avtalet mellan landskapsregeringen och bolaget träder i kraft i från och med den första september i år.

– Mycket mer än vad som står i beslutet kan man inte säga för tillfället. Det är 14 dagars besvärstid före avtalet undertecknas och vi kan först efter det gå ut med offentliga uppgifter, säger logistiker Bo Karlsson på infrastrukturavdelningen. (jm)