DELA

534 gav blod

Blodbussen var vid Röda kors-gården i Mariehamn tre dagar den här veckan. Paula Hellemaa, förman för den mobila blodtjänsten, meddelar att det totala antalet anmälda blodgivare den här gången var 534 personer.
Av dessa var 25 personer nya blodgivare. Det totala antalet blodpåsar uppgick till 470 stycken.
Nästa gång blodbussen kommer till Åland är 30 mars-1 april. (mt)