DELA

53 000 euro för skyddad mark

Landskapsregeringen är redo att betalat totalt 53 000 euro i intrångsersättning till markägare för att skydda ett myrområde i Sibby i Sund och Natura 2000-området som kallas ”Träsket” i Eckerö Storby. Utkast till avtal med markägarna har tagits fram.

Området i Storby omfattar cirka 3,5 hektar där det bland annat förekommer livsmiljötypen naturskog Västlig taiga. Där blir ersättningen 37 000 euro.

I Sibby gäller det cirka 9 hektar av området Stormyren, med bland annat svagt välvda mossar, fattigkärr, intermediära kärr och gungflyn. Ersättningen till markägaren blir 16 000 euro.

Fredningen gäller all framtid. (pd)