DELA

51 km/tim för fort gav 60 dagsböter

Fem månaders körförbud och 60 dagsböter på sammanlagt 480 euro blev straffet för den unga person som körde 131 kilometer i timmen på 70-väg i Lumparland i oktober i fjol.
Ålands tingsrätt såg allvarligt på förseelsen eftersom den skedde på en av huvudvägarna i landskapet Åland och det även fanns en passagerare i bilen. Tingsrätten ansåg att dessa två faktorer gjorde att förarens ” beteende varit ägnat att förorsaka allvarlig fara för annans liv och hälsa.” (ns)