DELA

50 000 euro i dividend till radiokanalägare

Den kommersiella radiokanalen Steel FM ökade sin omsättning något under 2021 till 472 709 euro. Resultatet efter skatt blev i nivå med föregående år, 47 035 euro. Det framgår av ett justerat bokslut med förbättrat rörelseresultat som bolaget lämnat in.