DELA

5.000 euro för att läsa genom avtal

SUND. Sunds kommun har ännu inte tagit ställning till museibyrån förslag till ramavtal för driften och den framtida hyran av Bomarsunds besökscentrum. Centret planeras att byggas i Prästö och ska bland annat rymma en permanent utställning.
I avtalsförslaget, som gavs i höstas, skriver Ålands landskapsregering bland annat att man själv ska äga byggnaden, tomten och tillhörande utrustning. Sunds kommun har tagit ett principiellt beslut om att garantera anläggningens framtida drift.
Nu har Sunds kommunfullmäktige beslutat uppta 5.000 euro i tilläggsanslag. Pengarna ska gå till en jurist som anlitas för att titta igenom avtalsförslaget. (mt)