DELA

48 000 i bidrag till SAJ instruments

SAJ Instruments, som tillverkar utrustning som mäter fartygs läge och rörelser i sjön får upp till 48 316,12 euro eller maximalt 50 pocent av kostnaderna i internationaliseringsbidrag av landskapsregeringen.

Stödet ska användas fär att delta i internationella mässor och anlita konsulter i exportbefrämjande.

Landskapsregeringen motiverar bidraget med att det ger företaget förutsättningar att driva en fortsatt framgångsrik exportverksamhet. (fj)