DELA

48 000 till utredning av Skarvens motorer

Landskapsregeringen har upphandlat en förstudie för ändring av framdriftssystem av m/s Skarven till ett värde av 48 600 euro. Entreprenören, Elomatic, har fått i uppgift att utreda färjans huvudmotorer för att undersöka vilken konfiguration som är mest lämpad – dieselelektrisk drift eller hybriddrift.

Enligt beslutsprotokollet är bakgrunden till behovet av en utredning att båda av Skarvens huvudmotorer måste vara i gång för att fartyget ska kunna köras. Det i sin tur innebär att motorerna inte går med en optimal belastning och leder till att mer bränsle går åt. (ck)