DELA

47 motioner på SFP:s partidagar

Svenska folkpartiets partidag har behandlat 47 motioner under partidagarna i Vasa i helgen.

Partiet vill bland annat se ett tredje juridiskt kön och göra värnplikten jämställd.
SFP ska under kommande år jobba för att Finland godkänner ett tredje juridiskt kön. Därtill vill man att personbeteckningarna i framtiden inte är könsbundna.

En arbetsgrupp inom Finansministeriet jobbar för tillfället med att förnya personbeteckningarna. En av målsättningarna är att personnumren i framtiden varken ska visa personens ålder eller kön.

En motion om att arbeta för en mer jämställd värnplikt godkändes också. SFP vill göra civiltjänstgöringen mer ändamålsenlig och fortsätter jobba för ett allmänt könsneutralt uppbåd.

Mensskydd, inkontinensskydd och blöjor ska få en lägre moms, anser partiet. Man vill också se att arvsskatten på sikt slopas och ersätts av en överlåtelseskatt. Partiet jobbar fortfarande för en familjeledighetsmodell med en 6+6+6-lösning.

Ålands riksdagsledamot Mats Löfström, som har valts till ny förste vice ordförande i Svenska riksdagsgruppen, hälsade på under partidagarna i Vasa.

SPT